Регистрирай се Резултати – RCafe
 

Очакваните резултати са:


Проведено проучване на потенциала за удължаване на жизнения цикъл на продуктите.

Изготвена концепция за организиране на кампании Repair Cafe.

Въведена инициатива за Repair Café в България, гр. Стара Загора.

Проведени 6 кампании за насърчаване на дейности по поправка/ремонт.


Регистрирай се